Του

Σταμάτη Λ. Σεκλιζιώτη

Γεωπόνου (ΑΠΘ) – Δρα Αρχιτέκτονα Τοπίου

(MPhil, PhD Birmingham UK)

Πρώην Β Γεωργικού Ακολούθου FAS/USDA (*)

(*) O Δρ Σ. Σεκλιζιώτης μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει τιμηθεί δύο φορές (2002 και 2009) με τα Βραβεία Αριστείας για το Αγροτικό Ρεπορτάζ (Honorary Awards «Excellence in Reporting» του Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ, USDA)

Οι τάσεις στην παραγωγή ανατολικών καπνών

Σήμερα η χώρα παράγει περί τα 26 εκατ. κιλά καπνού. Από την ποσότητα αυτή 20 εκατ. κιλά είναι ανατολικού τύπου, τα 10 εκατ. κιλά είναι μπασμάς, τα 10 εκατ. κιλά ποικιλίας Κατερίνη (Σ-53 & Σ-79) και μόλις τα 6 περίπου εκατ. κιλά είναι “τύπου” Virginia. Σύμφωνα με την πρόσφατη δέσμευση της Philip Morris να απορροφά το 50% της ελληνικής παραγωγής στην τριετία 2013-2015 (προϊόν ανατολικού καπνού), η ετήσια εγχώρια ποσότητα που θα καταλήγει στις αποθήκες της, με τα σημερινά δεδομένα, θα είναι χονδρικά της τάξεως των 10.000 τόνων (σε ξηρά μορφή). Οι υπόλοιπες ποσότητες θα προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία, την FYROM, Τουρκία, κ. ά.

Την τελευταία τριετία, οι παραγωγές ανατολικών καπνών στις χώρες των Βαλκανίων και την Ταϋλάνδη, παρουσιάζουν ελαφρά (αλλά αξιοσημείωτη) άνοδο, λόγω αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης, καλύπτοντας το κενό ζήτησης λόγω της μειωμένης παραγωγής ανατολικών ποικιλιών στην Ινδία και στις πρώην Σοβιετικές χώρες (η συνολική μείωση εκτιμάται περίπου στα 6,8 εκατομμύρια κιλά φύλλων καπνού σε ξηρά μορφή), της ασφαλούς στροφής προς την συμβολαιακή καλλιέργεια, των Κοινοτικών ενισχύσεων (μέχρι και το 2013) και των κατά τόπους εθνικών επιδοτήσεων για τις εκτός ΕΕ χώρες (βλ. π.χ. FYROM), κλπ. Ήδη για το 2012 αναφέρεται αύξηση της παραγωγής ανατολικών καπνών (Βαλκάνια + Ταϋλάνδη) κατά 7,2% σε σχέση με το 2011 με ενδείξεις επιστροφής της καλλιέργειας (βλ. π.χ. ποικιλία Σ-53) στις παραδοσιακά καπροπαραγωγές περιοχές της Ελλάδος και παρά τα όσα προβλήματα υποδομών που δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην παραγωγή (απουσία σοβαρής κρατικής παρουσίας και μέριμνας, εγκατάλειψη και έλλειψη αρδευτικών έργων, απουσία γεωτεχνικής βοήθειας, σποροπαραγωγής, κλπ).

Διάφορες (ανεπίσημες) πηγές αναφέρουν για το 2013 αύξηση των εκτάσεων καπνοκαλλιέργειας στη χώρα μας της τάξεως του 30% (οι οποίες χονδρικά αντιστοιχούν σε μια επί πλέον παραγωγή 7-8.000 τόνων καπνού σε ξηρά μορφή) γεγονός που εάν όντως συμβαίνει θα ανεβάσει συνολικά την ετήσια ελληνική παραγωγή στους 30-35.000 τόνους. Αυτές οι «ελληνικού τύπου» εκτιμήσεις γίνονται συνήθως πρόχειρα σε περιορισμένο χρόνο (δημοσιογραφική βία…!!!), συχνά από τηλεφώνου, χωρίς διασταυρούμενη πληροφορία και επαληθεύσεις και χωρίς επιστημονική στατιστική προσέγγιση και ανάλυση. Δεν γίνεται π.χ. σαφές επί ποίου αξιόπιστου ύψους παραγωγής αναμένεται η αύξηση του 30%, ποια η ακριβής & επίσημη παραγωγή εγχώριων καπνών το 2012 και παλαιότερων ετών σε ξηρά μορφή και κατά ποικιλία, πόσα από τα συμβόλαια που δημοσιεύονται έχουν υλοποιηθεί, κλπ.

Διαβάστε όλο το άρθρο στους Γεωπόνους του Κόσμου!

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ]